ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

Στο Εμπορικό Τρίγωνο η κυκλοφορία όλων των οχημάτων επιτρέπεται μόνο στις οδούς:

 • Αθηνάς
 • Ερμού
 • Πεσμαζόγλου - Σοφοκλέους
 • Ευριπίδου - Αγ. Θεοδώρων - Δραγατσανίου
 • Παπαρρηγοπούλου (έως Π.Π. Γερμανού) - Π. Π. Γερμανού
 • Αριστείδου
 • Χρήστου Λαδά - Πλατεία Καρύτση (μεταξύ Χρ. Λαδά και Παρνασσού) - Παρνασσού
 • Καρ. Σερβίας (από πλ. Συντάγματος έως Βουλής) - Βουλής (από Καρ. Σερβίας έως Κολοκοτρώνη) - Κολοκοτρώνη (από Βουλής έως Σταδίου).

Επίσης προβλέπεται η αντιδρόμηση των οδών:

 • Κολοκοτρώνη (από τη Σταδίου έως την Βουλής)
 • Βουλής (από την Κολοκοτρώνη έως την Καρ.Σερβίας)
 • Καρ.Σερβίας (από την Βουλής έως την πλατεία Συντάγματος)

Στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου, που περικλείεται από: Αθηνάς - Πλατεία Ομονοίας - Σταδίου - Πλατεία Συντάγματος - Μητροπόλεως, προτεραιότητα έχει ο πεζός, ο ποδηλάτης και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία κανενός κάθε είδους μηχανοκίνητου οχήματος με εξαίρεση τις 15 κατηγορίες οχημάτων που ακολουθούν, στις οποίες επιτρέπεται η κυκλοφορία και κατά περίπτωση η στάση και στάθμευση με τους κανόνες που περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους:

1. Μετακινήσεις οχημάτων μονίμων κατοίκων των περιοχών παρεμβάσεων

Οι μόνιμοι κάτοικοι με κάρτα στάθμευσης αντίστοιχης ζώνης ελεγχόμενης στάθμευσης μπορούν δύναται να αιτηθούν και να λάβουν άδεια διέλευσης για δύο οχήματα. Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών παρεμβάσεων που δεν έχει προμηθευτεί κάρτα μονίμου κατοίκου, θα πρέπει πρώτα να αιτηθούν τη χορήγηση της σχετικής κάρτας στάθμευσης από την αρμόδια Δ/ση Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Αθηναίων.

2. Μετακινήσεις οχημάτων από και προς ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης δημόσιας χρήσης στις περιοχές των παρεμβάσεων

Για την είσοδο, στάθμευση και έξοδο των οχημάτων αυτών απαιτείται η επίδειξη κατά τον έλεγχο:

 • Παραστατικού που να αποδεικνύει τη βραχυχρόνια στάθμευσή σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης δημόσιας χρήσης.
 • Βεβαίωσης εισόδου και εξόδου για τη μακροχρόνια στάθμευση σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης δημόσιας χρήσης στις περιοχές των παρεμβάσεων, που χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναπτύξει ο δήμος Αθηναίων

3. Μετακινήσεις οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης μη δημόσιας χρήσης (ιδιόκτητους χώρους στάθμευσης) στις περιοχές των παρεμβάσεων.

Για την είσοδο, στάθμευση και έξοδο των οχημάτων αυτών απαιτείται η επίδειξη κατά τον έλεγχο βεβαίωσης εισόδου και εξόδου που χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ή μέσω της εξειδικευμένης διαδικτυακής εφαρμογής.

4. Μετακινήσεις επαγγελματικών οχημάτων μεταφοράς επιβατών μόνο για επιβίβαση ή αποβίβαση.

Τα επαγγελματικά οχήματα που εξυπηρετούν τη μεταφορά επιβατών μόνο για επιβίβαση ή αποβίβαση εντός των περιοχών των παρεμβάσεων, εξαιρούνται στο σύνολό τους από τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

5. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Τα λεωφορεία και τρόλεϊ του ΟΑΣΑ εξαιρούνται στο σύνολό τους από τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

6. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Για την είσοδο, στάθμευση και έξοδο των οχημάτων αυτών απαιτείται η επίδειξη κατά τον έλεγχο κάρτας ΑΜΕΑ ή άλλου νόμιμου πιστοποιητικού απόδειξης συνδρομής των προϋποθέσεων εξαίρεσης.

7. Οχήματα εξυπηρέτησης Σχολείων και μονάδων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Τα σχολικά λεωφορείων (άνω των 9 θέσεων) εξυπηρέτησης σχολείων εντός των εν λόγω περιοχών εξαιρούνται από τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.. Επιπλέον, για την είσοδο, προσωρινή στάθμευση και έξοδο ιδιωτικών οχημάτων προς ή από σχολεία και μονάδες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των παρεμβάσεων, κατά τις ώρες λειτουργίας τους, απαιτείται η επίδειξη κατά τον έλεγχο βεβαίωσης φοίτησης σε σχολείο ή μονάδα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις περιοχές των παρεμβάσεων.

8. Ηλεκτροκίνητα οχήματα

Για την είσοδο, στάθμευση και έξοδο των ηλεκτροκίνητων (όχι υβριδικών) οχημάτων απαιτείται η επίδειξη κατά τον έλεγχο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

9. Οχήματα Έκτακτης Ανάγκης

Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αστυνομία, κλπ.) εξαιρούνται στο σύνολό τους από τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

10. Οχήματα εξυπηρέτησης Δημόσιων Υπηρεσιών και Τραπεζών/Δικτύων/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

Για την είσοδο, στάθμευση και έξοδο των οχημάτων αυτών απαιτείται η επίδειξη κατά τον έλεγχο:

 • Βεβαίωσης εργοδότη με την οποία θα αποδεικνύεται ότι το συγκεκριμένο όχημα εξυπηρετεί Δημόσια Υπηρεσία και Τράπεζα/Δίκτυο/Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας και Βεβαίωσης εργοδότη ότι για το συγκεκριμένο όχημα έχει μισθωθεί χώρος στάθμευσης σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης δημόσιας ή μη δημόσιας χρήσης ή
 • Βεβαίωσης εισόδου και εξόδου που χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής.

11. Οχήματα εξυπηρέτησης τροφοδοσίας ξενοδοχείων

Για την είσοδο, προσωρινή στάθμευση και έξοδο των οχημάτων αυτών απαιτείται η επίδειξη κατά τον έλεγχο:

 • Παραστατικού για την απόδειξη της τροφοδοσίας των ξενοδοχείων που λειτουργούν στις περιοχές των παρεμβάσεων.
 • Βεβαίωσης εισόδου και εξόδου που χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής.

12. Οχήματα τροφοδοσίας και αποστολών Εμπορικών Καταστημάτων

Για την είσοδο, προσωρινή στάθμευση και έξοδο των οχημάτων αυτών απαιτείται η επίδειξη κατά τον έλεγχο:

 • Παραστατικού μεταφοράς εμπορευμάτων και υλικών για την απόδειξη της τροφοδοσίας των λειτουργούντων καταστημάτων και επιχειρήσεων στις περιοχές των παρεμβάσεων και
 • Βεβαίωσης δηλωθέντος οχήματος που χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής.

Κάθε κατάστημα ή επιχείρηση με εμπορική δραστηριότητα που λειτουργεί και δραστηριοποιείται στις περιοχές των παρεμβάσεων δύναται να δηλώσει στην ειδική ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή για τον Έλεγχο της Λειτουργίας των Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Μεγάλου Περιπάτου έως 2 οχήματα (δίκυκλα, αυτοκίνητα ή φορτηγά), τα οποία θα χρησιμοποιεί για την μεταφορά εμπορευμάτων και υλικών και θα μπορούν να εισέρχονται, να σταθμεύουν προσωρινά στις ειδικές θέσεις στάθμευσης και να εξέρχονται των περιοχών παρεμβάσεων.
Τα οχήματα τροφοδοσίας οφείλουν να τηρούν τα υφιστάμενα ωράρια τροφοδοσίας (Απόφαση Περιφέρειας Αττικής ΑΔΑ : 6Υ6Ξ7Λ7-Κ1Β).

13. Οχήματα ταχυμεταφορών (courier)

Εξαιρούνται στο σύνολό τους από τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

14. Οχήματα διανομών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (delivery)

Εξαιρούνται στο σύνολό τους από τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

15. Ειδικές άδειες εισόδου στις περιοχές των παρεμβάσεων (χώροι θρησκευτικής λατρείας, εκδηλώσεις, κ.α.).

Για την είσοδο και έξοδο των οχημάτων αυτών απαιτείται η επίδειξη κατά τον έλεγχο της χορηγηθείσας από τη Δημοτική Αστυνομία ειδικής άδειας που θα επιτρέπει την προσωρινή και κατ’ εξαίρεση είσοδο και έξοδο του συγκεκριμένου οχήματος ή οχημάτων στις περιοχές των παρεμβάσεων.

Τα οχήματα των εξαιρέσεων 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14 πρέπει να εισέρχονται και εξέρχονται εντός 10 λεπτών και μόνο μέσω των συντομότερων διαδρομών πρόσβασης από και προς τα σημεία προέλευσης ή προορισμού εντός της περιοχής των παρεμβάσεων.