ΟΔΟΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Δρόμος προτεραιότητας για πεζούς και ποδήλατα. Πρόσβαση έχουν μόνο τα παρακάτω οχήματα:

  • Οχήματα μονίμων κατοίκων (Μόνιμοι κάτοικοι που έχουν κάρτα στάθμευσης στη Ζώνη 1. Μόνιμοι κάτοικοι για τη χρήση ιδιωτικού χώρου στάθμευσης)
  • Οχήματα Ατόμων με Αναπηρία
  • Ταξί για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών εντός των περιοχών
  • Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς
  • Οχήματα τροφοδοσίας Καταστημάτων
  • Οχήματα ταχυμεταφορών και διανομών καταστημάτων εστίασης
  • Οχήματα Δημόσιων Υπηρεσιών για τις ανάγκες της περιοχής
  • Οχήματα Έκτακτης Ανάγκης
  • Οχήματα Οργανισμών Δικτύων Κοινής Ωφέλειας για ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής

Σε όλες τις οδούς και περιοχές προτεραιότητας πεζών και ποδηλατών που δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία ΙΧ οχημάτων, το όριο ταχύτητας ορίζεται στα 30 χιλιόμετρα/ώρα, για την ασφαλή μικτή κυκλοφορία πεζών, ποδηλατών και οχημάτων (λεωφορείων και άλλων εξαιρουμένων κατηγοριών οχημάτων).