ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ

Δρόμος προτεραιότητας για πεζούς και ποδήλατα. Πρόσβαση έχουν μόνο τα παρακάτω οχήματα:

  • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
  • Οχήματα Ατόμων με Αναπηρία
  • Οχήματα προς τους χώρους στάθμευσης του Ζαππείου και του Ομίλου Αντισφαίρισης Αθηνών
  • Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς
  • Ταξί για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών στους χώρους του Ζαππείου και στον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών
  • Οχήματα τροφοδοσίας του Ζαππείου και στον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών
  • Οχήματα Έκτακτης Ανάγκης
  • Οχήματα Οργανισμών Δικτύων Κοινής Ωφέλειας για την εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης περιοχής

Σε όλες τις οδούς και περιοχές προτεραιότητας πεζών και ποδηλατών που δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία ΙΧ οχημάτων, το όριο ταχύτητας ορίζεται στα 30 χιλιόμετρα/ώρα, για την ασφαλή μικτή κυκλοφορία πεζών, ποδηλατών και οχημάτων (λεωφορείων και άλλων εξαιρουμένων κατηγοριών οχημάτων).